Huong Hai Ha Long

Hướng tới du lịch bền vững tại Hạ Long!

Du lịch có trách nhiệm hướng tới du lịch bền vững tại Hạ Long

  16/02/2017

Bên cạnh những đóng góp quan trọng cho kinh tế quốc gia, du lịch Việt Nam đang phải đối mặt với không ít vấn đề về tăng trưởng, cạnh tranh và cả những tác động tiêu cực tới môi trường. Trong bối cảnh đó, phát triển du lịch có trách nhiệm được coi là nguyên tắc mang tính chiến lược, và là chìa khóa để bảo đảm các lợi ích dài hạn, bền vững.

 READ MORE: Làng chài trên Vịnh Hạ Long - Dư âm của những ngày đã cũ!

                                   Sự cấp thiết trong việc bảo vệ hệ sinh thái ở vịnh Hạ Long

                                   Du lịch Hạ Long nói không với Thực phẩm bẩn

Du lịch có trách nhiệm hướng tới du lịch bền vững tại Hạ Long


"Du lịch có trách nhiệm” đã được biết đến khá rộng rãi trên thế giới kể từ Tuyên bố Cape Town năm 2002 tại Nam Phi. Tuy nhiên phải tới năm 2011, khi Dự án Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội, do Liên minh châu Âu tài trợ (Dự án EU-ESRT), triển khai tại Việt Nam, lần đầu tiên các khái niệm đó mới được nhắc đến và trở nên quen thuộc. Du lịch có trách nhiệm tại các điểm đến được hiểu là việc hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực về kinh tế, môi trường và xã hội; tạo ra lợi ích kinh tế lớn hơn và nâng cao phúc lợi cho người dân địa phương, khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động bảo tồn các di sản thiên nhiên và văn hóa... Đây chính là cách tiếp cận nhằm giảm các tác động tiêu cực và tăng cường các hoạt động tích cực, phát triển du lịch đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không làm ảnh hưởng về lâu dài.

Việc thực hành du lịch có trách nhiệm có văn bản cụ thể đi kèm!

Việc thực hành du lịch có trách nhiệm có văn bản cụ thể đi cùng


Lớp đào tạo về Du lịch có trách nhiệm tại làng chài Hạ Long - Làng chài Cửa Vạn.

Lớp đào tạo về Du lịch có trách nhiệm tại làng chài Cửa Vạn - Hạ Long


Thực hiện du lịch có trách nhiệm không thể chỉ dừng ở nhận thức mà quan trọng hơn phải cụ thể hóa bằng những chiến lược, chính sách, hành động đúng đắn, cụ thể. Tình trạng xả rác bừa bãi ở các điểm tham quan hay khai thác du lịch theo hướng xâm hại di sản thời gian qua chứng tỏ các ban, ngành quản lý địa phương, các doanh nghiệp và người dân còn chưa thật sự hiểu và còn lúng túng về việc làm thế nào để thực hiện du lịch có trách nhiệm. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn khẳng định: Trên cơ sở tiếp nhận các tài liệu kỹ thuật về thực hiện du lịch có trách nhiệm của Dự án EU-ESRT, Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục duy trì và khai thác có hiệu quả các kết quả mà Dự án đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi là tạo môi trường sinh sống tốt cho người dân và tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách. Nguyên tắc này chỉ được áp dụng thành công nếu mọi thành phần tham gia vào du lịch (nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và du khách) có nhận thức cao và đầy đủ về du lịch có trách nhiệm.

                                                                                                                                                                                         Theo Saigon Tourist.