Huong Hai Ha Long

Viet Nam - The Timeless Charm

Việt Nam - Vẻ đẹp tiềm ẩn

  16/05/2016

 Đề xuất giữ slogan du lịch Việt Nam "Vietnam Timeless Charm" đến 2025.

Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đang được Tổng cục Du lịch xây dựng. Đề án đề xuất giữ nguyên bộ nhận diện thương hiệu cùng slogan “Vietnam- Timeless Charm” (Việt Nam- vẻ đẹp bất tận) đồng thời đẩy mạnh truyền thông thương hiệu; ưu tiên truyền thông 4 giá trị cốt lõi (thời gian, sự cam kết, sự huyền bí và cảm xúc mãnh liệt) cùng 4 dòng sản phẩm du lịch (du lịch văn hóa; du lịch biển, đảo; du lịch sinh thái, thiên nhiên và du lịch thành phố), trong đó các dòng sản phẩm du lịch được giới thiệu trọng điểm theo thị trường mục tiêu.

Viet Nam - The timeless Charm

Đề án cũng đặt ra những mục tiêu cụ thể: nâng cao nhận thức và kỹ năng; tập trung phát triển một số thương hiệu điểm đến du lịch và vùng du lịch nổi bật với chất lượng cao; xác định và quảng bá các thương hiệu, hình ảnh tiêu biểu. Về giải pháp, đề án ưu tiên giải pháp về xúc tiến quảng bá, cùng với những giải pháp đồng bộ, dài hạn: tuyên truyền và nâng cao nhận thức về cơ chế, chính sách và đầu tư; hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp du lịch tăng cường năng lực quản lý; tăng cường liên kết và phối hợp liên vùng và liên ngành cũng như hợp tác quốc tế. Đồng thời, đề án cũng xác định khung kế hoạch hành động cho từng giai đoạn.

Việt Nam - Đất nước con người

Hiện nay, Tổng cục du lịch vẫn đang khuyến khích sự hưởng ứng, tham gia của các doanh nghiệp, địa phương và ngành liên quan đóng góp ý kiến để phát huy hiệu quả chiến lược, thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam. Tổng cục du lịch tiếp tục hoàn thiện đề án để chuẩn bị tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các doanh nghiệp, các địa phương trong thời gian tới.